2710556389 ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ - ΤΕΓΕΑΣ, Αρκαδία tryfwnchasapis@hotmail.com